اهمیت و ضرورت و فوائد برنامه ریزی در اسلام

اهمیت و ضرورت و فوائد برنامه ریزی در اسلام

اهمیت و ضرورت و فوائد برنامه ریزی در اسلام

این فایل شامل 16 صفحه ورد و مطالب زیر می باشد 

در عصر ارتباطات و پيشرفت هاي شگرف براي کسب علم و دانش و رشد فکري و اجتماعي و معنوي و هر کاري، انسان نياز به برنامه ريزي و تنظيم اوقات دارد، اسلام به عنوان کاملترين دين الهي که براي بشريت آمده بر مسئله برنامه ريزي تأکيد و پافشاري نموده است.


اینجا هم مشاهده کنید